New books  Legende magt

Niels Åkerstrøm Andersen

Hans Reitzels Forlag 2008, 213 s. ISBN 9788741251844
Bogomtale fra forlaget.

Danske Gymnastik og Idrætsforeninger bruger sportslege med henblik på at løse komplicerede etniske konflikter på Balkan. I forkeskolen laver man mobbespil. I private virksomheder bruger man legekoncepter i forbindelse med ledelse og teambuilding. I den socialpolitiske sektor indgår de i opbygningen af selvværd blandt arbejdsløse.

Hvordan kan det være, at brugen af leg er eksploderet i private, offentlige og frivillige organisationer? Legende magt analyserer de nye organisationslege som et symptom på mere vidtgående forandringer i den måde organisatorisk og politisk magt udøves på i moderne samfund. De hierakiske struktrurer og underordningsforhold er i færd med at forvitre og erstattes af ledelsesformer, der fokuserer på personligheden: medarbejderudviklingssamtaler, kompetencesamtaler, klientsamtaler, forældreklasser, elevplaner, forebyggelsessamtaler, personprofiler og borgerkontrakter.

Bogen viser gennem en lang række eksempler fra forskellige sektorer, hvordan leg i moderne fleksible, omstillingsorienterede organisationer er blevet en magtteknologi. Når man behersker spillet, udøver man magt uden tilsyneladende at anvende magt. Legen gør magtens logik usynlig.

Niels Åkerstrøm Andersen (f. 1964) er professor på Institut for Ledelelse, Politik og Filosofi, CBS.