New books  Brudflader

Økonomi og samfund 2008

Peter Nielsen

Frydenlund 2008, 248 s. ISBN 9788778875303
Bogomtale fra forlaget.

Den 2. udgave af årbogen om økonomi og samfund indeholder en række analyser af aktuelle samfundsøkonomiske brudflader: Informationsøkonomi og pirateri. Mangel på arbejdskraft. Drivhuseffekt. Videnssamfundet. Velfærdskampen. Den medicinal-industrielle logik. Offentlig modernisering. Årbogen leverer kritik og konflikt, men også konstruktive og nyskabende visioner.

Samfundsøkonomien er præget af brudflader, der går på tværs af traditionelle skel mel lem det økonomiske og det ikke-økonomiske. Brudflader indebærer kritik og konflikt, men også konstruktive potentialer og nyskabende visioner.

Peter Nielsen belyser konflikten mellem de to dominerende fortællinger på den politiske dagsorden: behovet for vækst og behovet for handling i forhold til de voldsomme klimafor-andringer. Han påpeger et hierarki mellem de to fortællinger, hvor økonomernes vækstfor-tælling indtager den dominerende position på bekostning af klimaforskernes fortælling.

Spændingsfelterne mellem økonomi og samfund belyses gennem en række artikler, der udfylder tomrummet mellem på den ene side økonomer, der er hæmmet af matematiske modeller og metoder, og på den anden side samfundsteoretikere, der ofte er præget af stor berøringsangst over for økonomi. Årbogen Økonomi og samfund er et indspark i debatten om økonomiens rolle i samfundet. Hensigten er at konfrontere de fremherskende forståel-ser gennem kritiske vinkler og konstruktive bidrag. Bogens udgangspunkt er en kritisk holdning til nyliberalismen og kapitalismen. Hensigten er at udgive en let tilgængelig årbog, der bidrager med nuancerede og helhedsorienterede indblik i grænsefladerne mel-lem økonomi og samfund. Redaktionen fremmer aktivt et mangfoldigt indhold, hvad angår både temaer, metoder og perspektiver.

Peter Nielsen (f.1970) er ph.d i samfundsvidenskab og lektor i politisk økonomi ved institut for Samfund og Globalisering på RUC. Han beskæftiger sig især med kritiske teorier om kapitalismen og liberalismen i det 21. århundrede.