New books  Magt og forandring i socialt arbejde

Maria Appel Nissen, Keith Pringle og Lars Uggerhøj

Akademisk Forlag 2007, 160 s. ISBN 9788750039195
Bogomtale fra forlaget.

Socialt arbejde er præget af problemer, hvis løsning ikke er umiddelbart givet, og det gør ofte arbejdet vanskeligt, flertydigt, præget af dilemmaer og paradokser. Ved at analysere nogle af disse kerneproblematikker og samtidig betragte dem som mulighedsbetingelser forsøger denne bog at bidrage til en forståelse af, hvordan hjælp bliver mulig.

Et vigtigt tema er forestillingen om empowerment og magt som noget konstruktivt. Forfatterne anlægger dermed en lidt anden, og mere optimistisk, synsvinkel på det sociale arbejdes muligheder, end det ofte har været tilfældet i de senere års toneangivende socialfaglige litteratur.

Bogen henvender sig til både studerende og professionelle inden for det sociale og socialpædagogiske område.

Ud over bogens redaktører, Maria Appel Nissen, Keith Pringle og Lars Uggerhøj, er de bidragende forfattere: Bettina Bertelsen, Anne Breumlund, Inger Bruun Hansen, Margit Harder, Kirsten Mejlvig, Trine Schultz, Nina von Hielmcrone og Hans Wadskjær. Om redaktørerne:

MARIA APPEL NISSEN, cand.mag. i kommunikation, ph.d. i sociologi. Adjunkt i teori om sociale forandringsprocesser. Er forfatter til Behandlerblikket (2005) og har skrevet artikler om forandring, risiko, refleksion og evidens i socialt arbejde.

KEITH PRINGLE, ph.d., professor i sociologi ved Mälardalens Högskola og adjungeret professor ved Aalborg Universitet. Har skrevet adskillige bøger, artikler og har koordineret flere europæiske projekter om mænd og maskulinitet.

LARS UGGERHØJ, Socialrådgiver, ph.d. i socialt arbejde. Lektor og studieleder. Har særligt fokus på brugererfaringer, magtspil, teori, metode og definitionsudvikling i det sociale arbejde. Han er forfatter og medforfatter til en række bøger, bl.a. Hjælp og afhængighed.