New books  Kunsten at arbejde

Finn Janning

Klim 2008, 165 s. ISBN 9788779556058
Bogomtale fra forlaget.

Stress, manglende selvværd og angst er forbundet med selve den måde, vi i dag forstår og tænker arbejde på. Vores forståelse af arbejde er simpelthen medvirkende til, at mange medarbejdere og ledere bliver stressede og føler sig mangelfulde.


I Kunsten at arbejde nuancerer filosoffen Finn Janning den måde, vi forstår arbejdet på. Han anviser en anderledes tænkemåde, der kan medføre mindre stress og færre dårligdomme. Derudover udvikler han en affirmativ praxis, der både er et opgør med og et alternativ til coaching, og som kan fremme skabelsen af kreativitet, innovation og arbejdsglæde.

Kunsten at arbejde er en ambitiøs bog, der både problematiserer og debatterer, men også præsenterer et konstruktivt bud på en anden og mere frigørende måde at forstå og organisere arbejde på.

Kunsten at arbejde henvender sig såvel til praktikere - ledere og konsulenter - som til det stigende antal medarbejdere, der forsøger at blive bedre til at leve ét liv, hvori arbejdet stadig fylder mere og mere.

Finn Janning har en ph.d. i filosofi fra CBS i 2005. Afhandlingen blev udarbejdeti samarbejdemed
NNE A/S.