New books  Deltid

Ole Hasselbalch

DJØFs forlag 101 s., 2002 ISBN 87-574-0568-9
Bogomtale fra forlaget.

Den nye deltidslov har skabt en helt ændret situation på dette område for både arbejdsmarkedets organisationer, virksomhedernes personaleforvaltere og de praktiserende advokater:

 • Organisationerne har ikke mere fri adgang til gennem kollektiv overenskomst at bestemme, om og hvordan deltid kan anvendes. Selv indirekte begrænsninger for den enkelte arbejdsgivers og lønmodtagers ret til at aftale deltid er nu forbudt.
 • Dér, hvor der ikke gælder nogen overenskomst i forvejen, gælder nu automatisk visse af arbejdsmarkedets nøgleoverenskomster om deltid.
 • Mange tvister i deltidssager skal behandles i det fagretlige system, selv om virksomheden ikke er tilsluttet en overenskomst. - Og visse sager om deltid skal i behandles ved domstolene, selv om de opstår på overenskomstdækkede områder.
 • Loven rummer i øvrigt et meget kompliceret regelkompleks, hvor traditionelle lovregler, udvalgte overenskomster og et EU-direktiv med baggrund i en europæisk rammeoverenskomst spiller sammen.

I bogen Deltid gennemgår Ole Hasselbalch de arbejdsretlige regler om deltidsansættelser, således som disse tager sig ud på baggrund af deltidsloven.

Herunder behandles:

 • Regelsættets indretning
 • Arbejdsgiveres og lønmodtageres ret til at aftale deltid trods modstående overenskomstbestemmelser
 • Hvilke begrænsninger i mulighederne for at aftale deltid, der fortsat kan opstilles ved kollektiv overenskomst
 • Deltidsbeskæftigedes ret til ligebehandling
 • Virkningen af deltidsansættelse i øvrigt
 • Deltidsbeskæftigedes værn mod afskedigelse
 • Behandling af tvister om deltid
 • Godtgørelse og bod for overtrædelse af reglerne