New books  Psykologi i organisation og ledelse

Geir Kaufmann og Astrid Kaufmann

Akademisk Forlag 2008, ca. 400 s. ISBn 9788750039310
Bogomtale fra forlaget.

Psykologi i organisation og ledelse giver en bred og grundig indføring i moderne organisations- og ledelsespsykologi. Der lægges desuden vægt på at give læseren en øget indsigt i egen og andre menneskers psykologi. Bogen er inddelt i fem dele:

  • Grundlæggende perspektiver og observationsmetoder (psykologi på organisationsområdet)
  • Dynamiske processer (motivation, emotioner, personlighed)
  • Kognitive processer (perception, beslutninger og kreativitet, læring og problemløsning)
  • Sociale processer (holdninger og jobtilfredshed, gruppepsykologi, værdier, organisationskultur og lederetik)
  • Koordinerings- og styringsprocesser (kommunikation, ledelse og samspil, fra mellemledelse til topledelse).
Teoretisk viden er forbundet med og illustreret ved hjælp af praktiske problemstillinger, fx motivering af medarbejdere, psykologiske jobkrav og arbejdsmiljø, betydningen af emotioner i arbejdslivet, job- og ledelsesstress, konflikter og konflikthåndtering, personaleudvælgelse, metoder til at fremme problemløsnings- og beslutningskvalitet, jobtilfredshed, teamarbejde, personale- og ledertræning, strategiske ledelsesbeslutninger, lederetik, kvinder og ledelse o.l.

Bogen henvender sig til studerende inden for det økonomisk-administrative område og andre, som ønsker en indføring i organisationspsykologi og en øget indsigt i sig selv og andre menneskers adfærd. Den giver en indsigt i fagets grundlæggende principper og gør det muligt for læseren at forstå og håndtere praktiske problemer i arbejdslivet på en selvstændig måde.

Geir Kaufmann er dr.philos. og professor i organisationspsykologi og ledelse ved Norges Handelshøyskole. Han har tidligere været professor i ledelse ved Handelshøyskolen BI og i kognitiv psykologi ved Universitetet i Bergen. Han er desuden adjungeret professor ved State University of New York, USA.

Astrid Kaufmann er dr.philos. og førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen. Hun er ligeledes specialist i klinisk psykologi, NPF. Hun har stor praktisk erfaring fra arbejdspsykologisk arbejde og lang erfaring som underviser i organisationspsykologi og ledelse.