New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Handicap og beskæftigelse 2006

Vilkår og betingelser for handicappede på arbejdsmarkedet

Brian Larsen, Helle Kløft Schademan og Jan Høgelund

SFI 2008, 180 s. ISBN 9788774878933
Bogomtale fra forlaget.

Denne rapport giver ny viden om beskæftigelsessituationen for personer med handicap. Den viser, at personer med handicap er lige så tilfredse med deres arbejde, som personer uden handicap, og at de oplever at de har de samme jobkrav og de samme muligheder for indflydelse og udvikling, og de har samme muligheder for efteruddannelse.
Forfatterne viser desuden, at fleksjobordningen bidrager til at sikre beskæftigelse for personer, som af helbredsmæssige grunde ellers ville være passivt forsørget. Og de vurderer, hvor meget handicap og helbredsproblemer betyder for deltagelsen på arbejdsmarkedet. Endelig giver de et skøn over beskæftigelsespotentialet blandt ikke-beskæftigede med handicap.
Rapporten bygger på interview med 9.202 personer i alderen 16-64 år. Af disse deltog 2.235 personer i et længere interview, fordi de arbejder i fleksjob eller har et længerevarende helbredsproblem.