New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

3F-fusionen og afdelingernes virkelighed

En kvantitativ analyse

Jesper Due, Jørgen Steen Madsen, Mikkel Møller Johansen og Katrine Søndergård

3F - Fagligt Fælles Forbund 2007, 61 s.
Bogomtale fra forlaget.

3F har givet os lejlighed til at foretage en omfattende undersøgelse af fusionen mellem KAD og SiD. Dels gennem en kvalitativ undersøgelse af fusionen på både forbundsniveau og i fem lokalafdelinger, som er beskrevet i bogen Den nødvendige fusion, dels gennem en spørgeskemaundersøgelse i afdelingerne. Resultaterne af sidstnævnte er fremstillet i nærværende rapport. Etableringen af Fagligt Fælles Forbund repræsenterer Danmarkshistoriens største fusion mellem fagforbund. Det er derfor en samfundsmæssig væsentlig proces, som det er vigtigt at få kortlagt. For 3F er det som nyt forbund af betydning at få beskrevet de rødder, forbundet kommer fra, og den proces, der førte til etableringen af den nye organisationen. Kun på den måde kan erfaringerne gives videre til eftertiden.
Som samfundsforskere, der har studiet af fagforbund, arbejdsgiverorganisationer og overenskomstforhandlinger som hovedområde, er det et privilegium at få lov til at gennemføre en sådan undersøgelse. Vi takker derfor forbundet for at have givet os denne mulighed.
Omlægningen af lokalstrukturen var en af de største og mest markante forandringer, der blev gennemført ved fusionen mellem KAD og SiD. Ved etableringen af forbundet 3F blev det samlede antal af lokalafdelinger reduceret til en fjerdedel af, hvad de to forbund tilsammen havde før fusionen. De lokale forhandlinger var en proces plaget af kampe og den efterfølgende implementering har taget hårdt på kræfterne i afdelingerne, der først nu er ved at finde deres ben og tænke fremad.
Analysen af spørgeskemaundersøgelsen supplerer vores kvalitative undersøgelse i de fem afdelinger,