New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Ledelsessamtaler

Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuss, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

ASBcccc, Århus Universitet, 2008, 32 s.
Bogomtale fra forlaget.

Når danske virksomheder ønsker at fastholde dygtige medarbejdere eller tiltrække nye, overser virksomhederne alt for ofte potentialet i at integrere ledelsessamtaler som en samlet strategi til implementering af virksomhedens værdier.

Ifølge undersøgelsen, der er foretaget blandt 70 af de største danske virksomheder, anser mange virksomheder samtalerne (red. - ansættelsessamtaler, medarbejderudviklingssamtaler, sygefraværssamtaler og afskedigelsessamtaler) som separate fragmenter frem for at integrere dem som en samlet, strategisk proces i kampen om de bedste medarbejdere.

- Ledelsessamtaler er yderst effektive værktøjer til at fastholde medarbejderne, hvis virksomheden vel at mærke forstår at se employer branding i et større perspektiv og benytte samtalerne som en samlet strategi til at implementere dets værdisæt, forklarer Helle Aggerholm, der er én af forskerne bag undersøgelsen.

Arbejdet med at implementere virksomhedens værdier over for medarbejderen er nemlig langt fra slut, når ansættelseskontrakten er underskrevet.

- At tiltrække og fastholde medarbejdere er en løbende, strategisk proces internt i virksomheden, hvor implementeringen af virksomhedens værdier følger medarbejdercyklussen lige fra jobannoncen over jobsamtalen og dagligdagen, til medarbejderen forlader virksomheden igen. Den interne kommunikation skal derfor tænkes som et samlet hele, der trækker i den samme retning, lyder det fra forskeren.

Foruden det påviste udnyttede potentiale i at arbejde med samtalerne som en samlet proces, er der ifølge undersøgelsen stor forskel på, hvor udbredte samtalerne er på de danske arbejdspladser. Undersøgelsen viser, at 85 procent af de adspurgte virksomheder foretager ansættelsessamtaler, 89 procent gennemfører medarbejderudviklingssamtaler, 63 procent anvender afskedigelsessamtaler, hvorimod kun 27 procent gør brug af sygefraværssamtaler.