New books  Ledelse og medarbejdere

Samarbejdets psykologi

Jacob Alsted og Ditte Haslund

Samfundslitteratur 2008. 326 s. ISBN 8759312556
Bogomtale fra forlaget.

Nøglen til produktivitet og arbejdsglæde findes ved at integrere hele spekteret af de menneskelige følelser.

For fænomener som magt, afmagt, ubehag, tvivl, angst og såret selvrespekt er til stede på alle arbejdspladser hver dag og kan
have en lang og destruktiv effekt, hvis de ikke bliver taget frem i lyset.

Er din leder opfarende eller tværtimod helt usynlig kan det være symptom på et helt naturligt forsvar, som f.eks. dækker over, at han eller hun ikke fungerer i ledergruppen, føler sig under pres fra medarbejderne eller føler sin faglige identitet truet.

Et bedre kendskab til de psykologiske mekanismer, der er i spil på en arbejdsplads, kan betyde en stor forskel. Det kan klæde både ledere og medarbejdere på til at arbejde konstruktivt med følelsesmæssige reaktioner, der umiddelbart kan virke uforståelige – eller voldsomme.

Det er ikke nødvendigvis en let opgave, men det er ikke umuligt, viser bogen, der inddrager flere perspektiver, især det psykodynamiske. En leder med en psykologisk indsigt – eller ledelsesmæssig modenhed – vil være bedre rustet til at bearbejde indre konflikter, der opstår hos den enkelte medarbejder, medarbejderne imellem eller mellem ledelse og ansatte.