New books  Indvandring og integration

Flemming Mikkelsen

Akademisk Forlag 2008, 264 s. ISBN 9788750039679
Bogomtale fra forlaget.

Bogen giver en samlet fremstilling af et stort, men også meget spredt forskningsfelt. I fjorten kapitler præsenteres de temaer, der har optaget forskningen gennem de seneste tyve år. Emnerne spænder vidt:

  • fra arbejdsmarked til religion og religiøsitet
  • fra uddannelse og danskkundskaber til boligforhold og familierelationer
  • fra indvandrerungdom og indvandrerorganisationer til religion og religiøsitet
  • fra politisk deltagelse til mediernes fremstilling af etniske minoriteter.
Andre temaer fokuserer specifikt på forholdet mellem danskere og indvandrere, herunder danskernes holdninger til indvandrere, og hvorvidt der forekommer diskrimination og racisme.

Bogen henvender sig til studerende og forskere inden for sociologi, statskundskab, økonomi og kulturfag, men også til dem, som til dagligt beskæftiger sig med indvandrere og flygtninge, eller som ønsker at holde sig orienteret og vide mere om et af de mest omdiskuterede emner i nyere dansk samfundsforskning. Bogens karakter af oversigtsværk med fyldige litteraturhenvisninger gør den anvendelig i både undervisning, forskning og forvaltning.

Flemming Mikkelsen, dr.scient.pol. og cand.mag., er uddannet sociolog, politolog og historiker og er tilknyttet Akademiet for Migrationsstudier i Danmark (AMID). Forsker og underviser i migration, etniske minoriteter, sociale bevægelser, arbejdsmarkedsforhold, politiske organisationsformer og transnationale politiske processer. Har skrevet adskillige bøger inden for disse områder og publiceret i danske og internationale tidsskrifter.