New books  Helhedssyn og forklaring

I sociologi, socialt, sundhedsfagligt og pædagogisk arbejde

Morten Ejrnæs og Jens Guldager

Akademisk Forlag 2008, 240 s. ISBN 9788750039853
Bogomtale fra forlaget.

Hvordan bliver det muligt at udvikle forskning og teori, som er anvendelsesorienteret, og som bygger bro til praktikerne inden for det sociale, sundhedsmæssige og pædagogiske område?

Helhedssyn og forklaring er en bog om mulighederne for at forstå og forklare problemer gennem samfundsvidenskabelig teori og forskning, og det er en bog om hvordan praktikere inden for den pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige sektor kan anvende samfundsvidenskabelig teori og forskningsresultater for at kvalificere deres helhedssyn. Det er endelig en bog, der kritisk behandler kvaliteten i den anvendelsesorienterede forskning, der skal bygge bro mellem teori og praksis.