New books



  



Kompetenceudvikling i udkantsområder

Almen og praksisnær kompetenceudvikling for voksne

Marianne K. Hviid, Hanne Dauer Keller, Anette Rasmussen, Palle Rasmussen og Ulla Thøgersen

Aalborg Universitetsforlag 2008, 215 s.
Bogomtale fra forlaget.


De almene voksenuddannelser gennemføres traditionelt som skoleundervisning; men de kan også knyttes til arbejdslivet og dermed gøres mere relevante og til- gængelige for voksne, som har behov for kompetenceudvikling. En sådan under- visning kan opfylde både individuelle uddannelsesbehov og virksomheders behov for opkvalificering af medarbejdere. Denne form for undervisning kræver dog samtidig, at de almene voksenuddannelser udvikler nye organisationsformer og kompetencer hos lærerne.

De almene voksenuddannelser kan og bør derfor udvikles, så de bedre kan bidrage til kompetenceudvikling og social sammenhængskraft i danske udkantsområder.

Disse udfordringer blev der arbejdet med i projektet "Kompetenceudvikling i udkantsområder" - i daglig tale KOM-UD - som blev gennemført i en række jyske lokalområder i årene 2004-2006. I denne bog sammenfattes, diskuteres og pers- pektiveres resultaterne fra den følgeforskning, der blev udført i forbindelse med KOM-UD projektet. Bogen rummer også korte beskrivelser af centrale cases.

                                                                                
Forfatterne:

Forfatterne er undervisere og praktikere, som alle i det daglige beskæftiger sig med kompetenceudvikling og voksenundervisning.