New books  Trivsel i arbejdslivet

Metoder til styrkelse af det psykiske arbejdsmiljø

Charlotte Færch Lotz

Teknologisk 2008. 64 s.
Bogomtale fra forlaget.

Det er spændende og nødvendigt at beskæftige sig med trivsel og nærvær, men det er ikke altid lige let. Der er ingen universelle løsninger på, hvordan man skaber det gode psykiske arbejdsmiljø - men nogle grundprincipper, tankegange og systematikker har vist sig brugbare og effektive i en række sammenhænge. Dem har vi samlet en god håndfuld af i denne bog.

Formålet med bogen er at give virksomheder og organisationer eksempler på konkrete værktøjer. Værktøjer, som ledere og nøglemedarbejdere i HR, sikkerhedsorganisation og MED-/samarbejdsudvalg kan benytte i forbindelse med udvikling og forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Forebyggende og 'helbredende' værktøjer
Værktøjerne vil kunne benyttes både forebyggende og 'helbredende' i forhold til forskellige psykiske belastninger i arbejdet. Til trods for at mange trivselsprojekter etableres på baggrund af initiativer fra ledelsen, er involvering på alle niveauer en vigtig forudsætning for, at projekterne kan lykkes. Derfor har følgende elementer stået centralt i udvælgelsen af de fremlagte værktøjer:

- Involvering af alle ledere og medarbejdere skaber indsigt
- Indsigt giver de enkelte personer mulighed for at tage ansvar
- Ansvarlighed omkring udvikling er nøglen til succes

Denne bog bygger på en antagelse om, at arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø på rigtigt mange punkter falder sammen med processer og delelementer, der karakteriserer god forandringsledelse - eller måske rettere forandrings- og forankringsledelse. Det er ud fra denne tanke, du kan bruge bogens forskellige værktøjer.