New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Lige muligheder - frie valg?

Om det kønspolitiske arbejdsmarked gennem et årti

Ruth Emerek og Helle Holt

SFI 2008. 372 s.
Bogomtale fra forlaget.

I denne antologi beskriver en række forskere det kønsopdelte arbejdsmarked gennem de sidste 10 år. Der er bl.a. sket ændringer i befolkningens sammensætning i forhold til fx alder og etnicitet, børnefødsler (hvornår i livet og hvor mange) og uddannelsesvalg. Særligt er kvinderne steget i stillingshierarkierne blandt andet på grund af kvinders høje uddannelsesniveau. Men udviklingen går stadig trægt, når man tager i betragtning, at kvinders uddannelsesniveau er ved at overhale mænds. og kvinder får fortsat overvejende job inden for kvindedominerede brancher som fx social- og sundhedssektoren, mens mænd overvejende får job i mandedominerede brancher som fx jern/metal og bygge/anlæg. Der lader således stadig til at være nogle mekanismer, som fastholder kvinder og mænd i bestemte roller på arbejdspladserne.