New books  Værdier med mening

Et filosofisk opråb om etisk funderede værdiprocesser i erhvervslivet

Kim Gørtz og Bo Heimann

Frydenlund 2008. 258 s.
Bogomtale fra forlaget.

Værdier med mening er mere end blot en opfordring til at tage værdiarbejdet i virksomheder alvorligt - bogen er et decideret opråb.

Den handler om at frigøre arbejdet med værdier fra tekniske og pragmatiske operationer. Det er ikke længere nok at 'gøre tingene rigtigt'. Opråbet handler om, at det er på tide at gøre de rigtige ting. Det er helt afgørende for værdiarbejdets samfundsnytte og verdens tilstand generelt, at erhvervslivet nu tager ansvar for at tage de rette beslutninger, dvs. gøre arbejdet med værdier til et etisk og almennyttigt anliggende. Det er tiden til, at erhvervsvirksomhederne tager ansvar for deres enorme indflydelse på samfundet.

Værdier med mening tilsigter for det første at øge forståelsen for hvilke grundlæggende fejl, udfordringer og faldgruber, der typisk forekommer i forbindelse med værdiarbejdet, dernæst at tilbyde andre måder, hvorpå arbejdet med værdier kan gøres bedre og endelig at fastholde fokus på, hvor vanskeligt arbejdet på dette område egentlig er.

En bog til erhvervsledere, HR- og kommunikationsfolk, som vil mere end blot at understøtte den stigende fremkomst af tekniske procedurer og evaluerings-feedback-systemer - og til de mennesker, som både har en filosofisk appetit på (erhvervs)livet samt de 'helt almindelige' mennesker, som føler, at noget bør der da gøres.

Kim Gørtz er filosof og erhvervsforsker samt forfatter til flere bøger, som handler om brydningsfeltet mellem filosofisk teori og erhvervsøkonomisk praksis.
Bo Heimann beskæftiger sig som selvstændig konsulent med coaching, proceskonsultation, nærværstræning og kommunikations- og ledelsesrådgivning.