New books  Gruppen på arbejde

Organisationspsykologi i praksis

Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager

Hans Reitzels Forlag 2008 304 s.
Bogomtale fra forlaget.

Bogen er bygget op om fire grundelementer:

Det socialt ubevidste – psykologiske processer i organisationen er en teoretisk afklaring og nytænkning af begreber som forfaterne mener, er centrale for en psykodynamisk organisationspsykologi. Det er primært begreber, er underbelyste og derfor trækkes frem, præsenteres og diskuteres som et bud på en begrebsramme, der sætter organisationen eller gruppen forrest.
Ledelsesudvikling fokuserer på hvad der er i spil, når organisationer gennemfører ledelsesudvikling, og hvad der ser ud til at virke. Forfatterne ser på ledelse som en rolle til at løse en organisatorisk opgave og ledelse som en relation.
Samarbejde og grupper vækker hos de fleste stærke følelser af såvel mening, glæde, kreativitet som af utryghed, konflikter og rivalisering. I dette kapitel behandles forståelse og arbejde med grupper i udvikling ved at se på gruppen som opgaveløser, gruppen som relationelt netværk og gruppen som enhed.
Forandringsprocesser i postmoderne organisationer er et tema, der rummer en rigdom af organisationspsykologiske problemstillinger. Det er en umulighed, at en organisation ikke ændres. Forandringer bør derfor snarere betragtes som tilstand end som noget, der begynder og stopper igen.
Bogens målgruppe er ledere, konsulenter og praktikere, der allerede har erfaring med den psykodynamiske og systemteoretiske forståelse af grupper og organisationer, f.eks. gennem efteruddannelse, og som har brug for inspiration og input til at omsætte deres indsigt til praksis.
Birgitte Bonnerup, cand.psych. Supervisor og specialist i arbejds- og organisationspsykologi. Eget firma siden 1995. Arbejder med lederudvikling, organisationsudvikling, samarbejde, supervision af grupper og enkeltpersoner. Ekstern lektor på MPO, RUC. Medlem af OPUS (London)
Annemette Hasselager, cand.psych. Specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. Eget firma siden 2002. Arbejder med organisations- og ledelsesudvikling, teamudvikling og coaching inden for især offentlige virksomheder. Ekstern lektor ved MPO, RUC. Medlem af ISPSO.