New books  Lederskab i velfærdsorganisationer

Ingela Thylefors

Hans Reitzels Forlag 2008. 293 s.
Bogomtale fra forlaget.

Hvordan ser en velfungerende leder- og chefrolle ud i en såkaldt velfærdsorganisation?
Velfærdsorganisationer dækker bredt, men i bogen er der tale om offentlige hospitaler, sociale tjenester, politiet, grundskolen, daginstitutioner, jobcentre blot for at nævne nogle. Fælles for disse organisationer er, at ”råmaterialet” udgøres af mennesker der på forskellige måder skal plejes, stimuleres og påvirkes.
Fælles er også den stærke afhængighed af samfundet når vi taler lovgivning, økonomiske rammer m.m., uanset om velfærdsorganisationen drives i offentligt eller privat regi. Dette og mange andre faktorer stiller specielle krav til både ledere og medarbejdere.
Forfatteren analyserer forudsætningerne for lederskab både ud fra forskning og erfaringer og præsenterer både teoretiske og praktiske tilgange. I fokus står samspillet mellem leder og de ledede.
Bogens målgruppe er professionshøjskoler, hvor diplom, master og andre efteruddannelser udgør dele af pensum om velfærdsorganisationer og ledelse af disse. Også i rekrutterings- og udviklings-øjemed af ledere kan bogen indgå og anvendes som inspiration og værktøj.
Ingela Thylefors er psykolog og docent ved Göteborgs universitet. Hendes forskningsområder er lederskab og tværprofessionelt samarbejde. Derudover arbejder hun som konsulent med organisationspsykologiske problemer.