New books  Integrations- og oplæringsstillinger i kommunerne

Caroline Klitgaard og Bodil Damgaard

SFI 2008 97 s.
Bogomtale fra forlaget.

Integrations- og oplæringsstillinger giver mulighed for ansættelse af indvandrere, efterkommere af indvandrere og unge, som har brug for fx sproglig eller faglig oplæring. Medarbejderen får 80 pct. af mindstelønnen, men får til gengæld oplæring i 20 pct. af arbejdstiden og overgår efter senest et år til ordinær ansættelse.

Denne rapport viser, at ordningen stort set ikke benyttes af kommunerne. Og den viser, at det i høj grad skyldes manglende kendskab til ordningen og travlhed i forbindelse med strukturreformen. Blandt de kommuner, der har kendskab til ordningen, er der dog også andre årsager: Andre ordninger som fx løntilskudsjob kan virke mere anvendelige. Men integrations- og oplæringsstillingerne har uudnyttede potentialer – fx i forhold til personer, som ikke er dækket af andre ordninger, eller som har et job, de er overkvalificerede til. Ordningen kan altså ikke blot bruges som døråbner til arbejdsmarkedet, men også som karrieremæssig løftestang.

Undersøgelsen er baseret på telefoninterview med alle landets kommunale personalechefer samt enkeltog fokusgruppeinterview med aktører i kommuner, stat og regioner.