New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Statslig og kommunal beskæftigelsesindsats

Implementering af "Flere i arbejde" før strukturreformen

Frederikke Beer, Søren Winter, Mette H. Skou, Mads V. Stigaard, Annemette C. Henriksen og Nina Friisberg

SFI 2008. 284 s.
Bogomtale fra forlaget.

I 2002 indførte regeringen reformen “Flere i arbejde”. Formålet var en ensartet indsats over for ledige med samme behov, uanset om de var arbejdsløshedsforsikret eller ej. Det daværende statslige AF og de kommunale jobcentre skulle altså tilbyde den samme indsats til alle – med henblik på den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet.

Denne rapport viser, at de to instanser, der i dag er samlet i jobcentrene, hver især opfyldte de lovbestemte krav i betydeligt omfang – dog mest i AF. Arbejdsmarkedsparate ledige fik ofte en forskellig indsats i de to systemer. Dette skyldtes system- og finansieringsforskelle, men også kultur- og holdningsforskelle mellem de to instanser. Men sagsbehandlernes valg af indsats var også afhængig af deres personlige baggrund og holdninger. Hvis de fx vurderede et bestemt redskab som effektivt, brugte de det mere end andre.

Rapporten bygger på landsdækkende spørgeskemaundersøgelser i 2006 af sagsbehandlere og mellemledere i AF og kommunerne. resultaterne bidrager til en afklaring af de kultur- og systemforskelle, der aktuelt søges integreret i de nye jobcentre.