New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Virksomheders rekruttering

En undersøgelse af fremstillings- og servicevirksomheder

Trine Filges

SFI 2008. 141 s.
Bogomtale fra forlaget.

Virksomheders krav til ansøgere kan gøre det vanskeligt for lavtuddannede at få tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne rapport belyser virksomhedernes rekrutteringsadfærd og kvalifikationskrav til arbejdstagerne.

rapporten viser, at mange virksomheder stiller en del faglige og ikke-faglige krav til ansøgeres kvalifikationer. Der stilles især krav om faglige kvalifikationer, når faglærte og funktionærjob skal besættes. Men også til ufaglærte kan der stilles faglige krav - især i form af kurser, certifikater eller erfaring fra lignende arbejde. Menneskelige egenskaber, som fx viljen til at lære nyt, og uformelle sociale kontakter har dog også stor betydning for ansøgernes mulighed for at finde et job.

rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.800 private virksomheder med mindst 20 ansatte fra industrien og servicesektoren.