New books  Selvstyrende team

Ledelse og organisering

Mai-Britt Herløv Petersen og Birgit Jordansen

Samfundslitteratur 2008. 244 s.
Bogomtale fra forlaget.

Stadig flere private og offentlige organisationer indfører selvstyrende team. De selvstyrende team skal skabe forbedret konkurrenceevne i form af øget innovation og større kvalitet i den service eller det produkt, der skal leveres. Samtidig forventes indførelsen af selvstyrende team at forbedre medarbejdernes tilfredshed med arbejdet, sikre et tættere kollegialt fællesskab og skabe større mulighed for kompetenceudvikling og selvrealisering.

Implementeringen af selvstyrende team får dog ikke altid den ønskede effekt. Både ledere og medarbejdere kan have svært ved at finde ud af, hvilke roller de skal varetage i en ny teamstruktur, og hvilke aktiviteter de skal sætte i værk for at skabe en god udvikling. Skal teamorganiseringen give bedre resultater, må både ledere og medarbejder påtage sig nye roller og en radikalt anden måde at tænke på.

Bogen diskuterer, hvad der kendetegner selvstyrende team, og ikke mindst hvad der adskiller de gode team fra de mindre velfungerende. Selvstyrende team belyses som organiseringsprincip ud fra seks organisationsteoretiske perspektiver: ledelse, læring, kultur, kommunikation, magt og konflikt. Bogen præsenterer en række teorier og modeller, der kan bruges til at analysere og perspektivere praksis i og omkring selvstyrende team. Med afsæt i teoretiske analyser samt erfaringer fra praksis giver bogen desuden ideer til, hvilke overvejelser ledere og medarbejdere i organisationer med selvstyrende team med fordel kan gøre sig før og efter implementeringen af selvstyrende team.

Selvstyrende team er skrevet både til studerende og til praktikere, der ønsker at bliver klogere på, hvad det er, der sker i deres organisation, og hvilke muligheder og begrænsninger team giver. Bogen er fortrinsvis tiltænkt studerende på professionsbachelorniveau som fx lærer-, pædagog- og sygeplejestuderende, men kan med fordel læses af alle, der beskæftiger sig med organisation og ledelse.