New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Arbetspendling i Norden

En kunskapsöversikt

Donald Hislop

Nordisk Ministerråd 2008. TemaNord 2008:523. 112 s.
Bogomtale fra forlaget.

Rapporten ger en kunskapsöversikt om omfattningen och utvecklingen av arbetskraftens rörlighet inom Norden men belyser även de ekonomiska effekterna av rörligheten. Till skillnad från de flesta tidigare studier på området belyses särskilt omfattningen av pendling mellan de nordiska länderna, men migration berörs även bitvis. Rapporten är utarbetad på uppdrag av de nordiska finansministrarna.