New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Nordisk Arbejdsløshedsforsikringsmøde 2007

Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd 2008. TemaNord 2008:510
Bogomtale fra forlaget.

Denne rapport indeholder dokumentation fra det Nordiske Arbejdsløshedsforsikringsmøde 2007, som blev afholdt på Færøerne. Møderne afholdes hvert andet år. Mødestederne går på skift mellem de nordiske lande hvor sekretariatsfunktionen bliver ivaretaget af det land hvor mødet finder sted. Møderne er planlagt i fællesskab af den Permanente Kommitte for Nordisk Arbejdsløshedsforsikringsmøde.

Emnerne for de to forelæsninger var: De nordiske lande, en beskrivelse af de nordiske landes forskelle, demografi m.m.; og EU - den justerede forordning 1408

Der blev afholdt fem workshops med følgende temaer:

* Udveksling av oplysninger mellem myndigheder med IT i sagsbehandlingen

* Ledige og sygdom

* Mere flexible arbejdsformer - krav til forsikring

* Polens erfaringer med EU's medlemskab med henblik på arbejdsmarkedsområder

* Hvorfor forskellige regler for at komme ind i et andet nordisk lands forsikringssystem?