New books  Efter Arbetet

synen på nedläggningen och dess konsekvenser

Ingela Wadbring, Lennart Weibull og Annika Bergström

Göteborg, Dagspresskollegiet, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Univ. (JMG), 2002, 171, 21 s. (SOM-rapport 29)
Bogomtale fra forlaget.

Efter Arbetet är en bok om vad som hände när tidningen Arbetet lades ner den 30 september 2000. Det var en tidning som inte dog i tysthet, men frågan är vad som sedan hände. Efter Arbetet försöker svara på två frågor:
Den första gäller vad som hände med de läsare som följde tidningen ända till slutet. Vad gjorde de sedan? Var det nu Internet fick sitt genombrott som nyhetsmedium ellerskulle Metro ta över alla läsarna? Eller kunde de andra tidningarna fånga upp den nedlagda tidningens prenumeranter?
Den andra frågan gäller den politiska opinionsbildningen. Vilken roll spelade Arbetet i allmänhetens och läsarnas ögon och vad ansågs nedläggningen medföra för den politiska opinionsbildningen i regionen? Och vem uppfattades vara skyldig till nedläggningen?
För att få en relief till dagens situation är nedläggningen av Arbetet även insatt i ett historiskt, politiskt och ekonomiskt sammanhang.

Efter Arbetet belyser således frågor som inte bara berör situationen i Malmö utan berör samhället i stort. Ytterst handlar det om vad som händer med tidningsbranschen i den nya konkurrenssituationen och vad medierna på sikt betyder för den politiska opinionsbildningen i Sverige. Efter Arbetet utgår ifrån vad allmänheten i Malmöregionen tänkte och gjorde efter nedläggningen. Den bygger på en stor frågeundersökning genomförd våren 2001.

*  *  *

Efter Arbetet är författad av forskare vid Göteborgs universitet. Boken har tillkommit i ett samarbete mellan forskningsprogrammet Dagspresskollegiet vid Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) och SOM-institutet vid Göteborgs universitet.