New books  Arbete pågår

I tankens mönster och kroppens miljöer

Anders Houltz, Brita Lundström, Mats Morell, Marie Nisser, Eva Silvén og Lars Magnusson

Uppsala Universitets förlag 2008. 299 s.
Bogomtale fra forlaget.

Arbete pågår ständigt, någonstans, i någon form. I ett historiskt perspektiv har synen på arbete förändrats och så även de sammanhang där människor är verksamma. Ändå finns starkt rotade bilder av vad arbete är – i tankens mönster och kroppens miljöer.
Boken tar sin utgångspunkt i idén om att arbete både är något immateriellt och materiellt, arbete som föreställning och kulturell norm men också något ytterst påtagligt och konkret.
Forskare från ett antal olika vetenskapsområden har här samlat sig kring dessa frågor. Tanken har varit att vrida och vända på begreppen om vad arbete är och med utgångspunkt i den egna disciplinen bidra med nya perspektiv på ämnet.