New books  Ledelsens indvendighed og etik

Ole Dissing

DJØF's Forlag 2008. 170 s.
Bogomtale fra forlaget.

Med den stigende globale, samfundsmæssige og organisatoriske kompleksitet bliver bevidst ledelsesmæssig etik en nødvendighed. Ledelsens indvendighed og etik er mest af alt en bog om ordentlighed. Den beskriver, hvordan etikken opstår og konstrueres, når værdierne taler med den forretningsmæssige virkelighed. På et integreret systemisk og buddhistisk filosofisk grundlag redegør bogen for den organisatoriske virkelighed og hvordan denne kan gentænkes.Den beskriver også med udgangspunkt i det intuitive, hvilke alternative ledelseskompetencer, der er
mulige og nødvendige i den nye virkelighed og hvordan disse kan tilføre ånd til måden, hvorpå man driver virksomhed. Og endelig inviterer den med en række filosofiske begreber ind til et anderledes univers, der kan anvendes i en nuanceret, mere bredspektret og mere etisk ledelsesform.

Bogens indhold:


1 Hvilken bane spiller vi på?
2 Den organisatoriske virkelighed
3 Intuition
4 Ledelse og etik
5 Ledelse og trans-kompetencer
6 Centrale begreber af betydning for etisk ledelse
7 Perspektivering
Kildefortegnelse