New books  Lederskabets dimensioner

Ebbe Folmann og Arne Krogh Nielsen

Academica 2009. 426 s.
Bogomtale fra forlaget.

Lederskabets dimensioner bygger bro mellem en dybere forståelse af organisationers natur og praktisk lederskab i en organisation.
Bogens intention er at sætte læseren i stand til at skabe sin egen positive tilgang til ledelse som et autentisk menneske, der tager ansvaret på sig. Gennem bogens dele giver forfatterne deres bud på det ledelsesansvar, det er ’at tage vare på en organisation’. Del 1 beskæftiger sig med organisationsforståelse, del 2 behandler lederskabets dimensioner og anledninger, del 3 drejer sig om lederskabet og menneskets funktion i organisationen og del 4 sætter teori og praksis i perspektiv.
Bogens dele kombinerer således perspektiver omkring organisatorisk forståelse og –udvikling, ledelse og personlig udvikling, og forfatterne introducerer begrebet betydende bevidstheder til håndtering af et mere komplekst syn på ledelsesudfordringer.
Bogen er især rettet mod videregående uddannelser, der har et anvendelsesorienteret sigte som HD og diplomuddannelserne. Men den er også velegnet til undervisning på andre uddannelser, hvor fagområdet ledelse indgår. Ledere med teoretiske forudsætninger inden for organisationsteori, HR samt økonomiske og teknisk-faglige specialer vil ligeledes kunne bruge bogen som en faglig værktøjskasse.