New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

300-timersreglen

Betydningen af 300-timers-reglen for gifte kontanthjælpsmodtagere

Henning Bjerregård Bach og Brian Larsen

SFI 2008. 134 s.
Bogomtale fra forlaget.

Denne rapport belyser nogle virkninger af 300-timers reglen, som lovgiverne indførte i 2006 for at motivere gifte kontanthjælpsmodtagere til at påtage sig arbejde eller prioritere en tilværelse som hjemmearbejdende ved at fravælge kontanthjælp. Ordningen indebærer, at gifte kontanthjælpsmodtagere skal præstere mindst 300 timers ustøttet erhvervsarbejde inden for en periode på to år for fortsat at kunne modtage kontanthjælp, forudsat at vedkommende er arbejdsduelig.
Rapporten beskriver virkninger i forhold til opnåelse af beskæftigelse, lønforhold, jobsøgning, levevilkår og fremtidsperspektiver for de involverede. Oplysningerne stammer fra interview med ægtefæller, der har mistet kontanthjælpen, og med ægtefæller, der har risiko for at miste den.