New books  Lønforskelle mellem offentlig og privat sektor

Med særlig fokus på sundhedskartellets område

Mona Larsen

SFI 2008. Notat. 45 s.
Bogomtale fra forlaget.

Formålet med dette notat er at gennemføre henholdsvis bruttoløngabsanalyser og dekomponeringsanalyser af bruttoløngabet mellem privat og offentlig sektor for:
  1. ansatte i de to sektorer generelt,
  2. ansatte i de to sektorer opdelt på seks uddannelsesniveauer og
  3. ansatte inden for Sundhedskartellets område sammenlignet med privatansatte med tilsvarende uddannelsesniveauer.
Analyserne er udformet på en sådan måde, at de i videst muligt omfang er sammenlignelige med analyser i Deding & Larsen (2008).
Opgaven er finansieret af Sundhedskartellet.