New books  Fra stress til trivsel

I den pædagogiske verden

Jeanett Bonnichsen

Dafolo 2008. 127 s.
Bogomtale fra forlaget.

Fra stress til trivsel i den pædagogiske verden handler om, hvordan man kan skabe trivsel for de voksne, der arbejder med børn. For når de voksne er stressede, kan de ikke være de gode, nærværende voksne, børn har brug for. Bogen zoomer ind på arbejdslivet i den pædagogiske verden og beskriver stress som noget, vi alle har et ansvar for. Det gælder både på det organisatoriske niveau, på ledelsesniveauet, i personalegruppen og hos den enkelte medarbejder.
Bogen giver viden om, hvad stress er, og hvordan stress påvirker den enkelte og dennes omgivelser. Hvilke fysiske og psykiske forandringer er karakteristiske, og hvilke signaler skal man være opmærksom på?
For at komme fra stress til trivsel må man gøre noget! Til dette formål indeholder bogen en række forskellige metoder, øvelser og strategier, der får læseren til at tænke eller opfatte tingene på en ny måde. De forskellige øvelser kan både bruges af de enkelte til at reducere og forebygge stress eller som oplæg til dialog i personalegruppen.
Bogen henvender sig primært til pædagogisk personale i daginstitutioner - herunder ledere - men alle, der arbejder med børn i det daglige, kan have glæde af at læse den.