New books  Lydpotter, arbejde og ledelse

Walker Danmark - fra håndværk til multinational business

Jørgen Burchardt

Forlaget Kulturbøger 2008. 160 s.
Bogomtale fra forlaget.

Globalisering og internationalisering har en stadig større indflydelse på danske arbejdspladser. Der sker således ofte en tæt integration af nationale virksomheder blandt andet gennem nye informations- og ledelsesformer.
Samtidig sker beslutninger ofte langt væk fra de berørte virksomheder. Således indvirker især amerikanske forhold i stigende grad på danske forhold.
Det er nogle af hovedproblemstillingerne i den kulturhistoriske beskrivelse af en dansk virksomheds vej fra håndværksvirksomhed til en del af en multinational koncern inden for reservedele til biler. Walker Danmark var en af de største industrivirksomheder på Fyn, indtil den blev nedlagt i 2002.
Beslutninger truffet på koncernens hovedkvarter i USA bestemte hverdagen for Walkers medarbejdere – og til sidst fabrikkens lukning. Den amerikanske forhistorie med guldgravere og olieudvinding fik indirekte indflydelse i Danmark.