New books  Beskæftigelsespolitik i udsatte byområder

John Andersen

Roskilde Universitetsforlag 2008. 339 s.
Bogomtale fra forlaget.

Bogen handler om eksperimenterende strategier og praksis i beskæftigelsespolitikken i fire af de mest udsatte byområder i Danmark: Gellerup/Urbanområdet i Århus Vest, Mjølnerparken på Ydre Nørrebro i København, Vollsmose i Odense og Tåstrupgård i Høje Tåstrup.

I en årrække er der blevet sat fokus på sammenligninger af især kommunernes integrations- og beskæftigelsesindsatser, blandt andet i forbindelse med regeringsudspillet ”Ny Chance til Alle” i 2006.

Ressourcemobiliserende beskæftigelsespolitik analyserer de senere års erfaringer med områdebaserede beskæftigelsesindsatser, hvor der arbejdes med empowerment og opsøgende ”håndholdt” indsats i forhold til både virksomheder og de enkelte ledige.

Grundperspektivet er, at bæredygtig beskæftigelsespolitik ikke handler om øget kontrol af de arbejdsløse, men handler om evnen til:

  • at åbne døre og påvirke såvel formelle som uformelle selektions- og diskriminationsmekanismer på arbejdsmarkedet til fordel for de ”mindst efterspurgte” grupper
  • at understøtte de ledige medborgeres egne ressourcer og motivation i forhold til arbejdsmarkedsinklusion

Bogen er en del af forskningsprojektet: Segregation, lokal integration og beskæftigelse, (SLIB) som er finansieret af det Strategiske Program for Velfærdsforskning og gennemføres i et samarbejde mellem RUC og SBI.

Bogen afsluttes med en række anbefalinger til beskæftigelses-politikken, blandt andet fortsat prioritering af områdebaseret borger-inddragende beskæftigelsesindsats, bedre kobling af uddannelses- og beskæftigelsespolitik og bedre rammer for at etablere sociale virksomheder i udsatte boligområder.