New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Lönnsdannelse og avtalestruktur i kommunal sektor

Mona Bråten og Torgeir Aarvaag Stokke

Oslo, Fafo, 2001, 120 s., 40 ref. ; (FAFO rapport 358) ; ISBN 82-7422-340-3
Bogomtale fra forlaget.

Arbeidsmarkedet i kommunal sektor står overfor vesentlige utfordringer i årene fremover. Vi kan vente oss stadig sterkere kamp om arbeidskraften, og et stigende behov for å beholde de som allerede er sysselsatt. Presset på kommunal sektor i form av effektivisering og rasjonalisering vil også øke. I denne sammenhengen fremstår lønnsdannelsen og tariffavtalestrukturen som mulige midler for å bli bedre rustet enn i dag.

Kommunal sektor i de andre nordiske landene har på ulikt vis allerede gjennomgått vesentlige endringer knyttet til mange av de samme utfordringene som møter norske aktører. I denne rapporten drøftes erfaringer med lønnsdannelse og tariffavtalekonstruksjoner i de andre nordiske landene, for å se om det finnes læringspotensial for norske aktører.

Innhold
Forord
Forkortelser
Sammendrag

Kapittel 1 Utfordringer for kommunal sektor
1.1 Fellestrekk og forskjeller i kommunesektorenes struktur
1.2 Ansettelsesformer og lønn

Kapittel 2 Kommunal sektor i Norge
2.1 Kort historikk
2.2 Tariffavtalestrukturen
2.3 Lønnsoppgjør og lønnsdannelse

Kapittel 3 Kommunal sektor i Danmark
3.1 Kort bakgrunn
3.2 Tariffavtalestrukturen i dag
3.3 Lønnsdannelse
3.4 Fremtidsutsikter
3.5 Oppsummering


Kapittel 4 Kommunal sektor i Sverige
4.1 Kort bakgrunn
4.2 Tariffavtalestrukturen i dag
4.3 Lønnsdannelse
4.4 Fremtidsutsikter
4.5 Oppsummering

Kapittel 5 Kommunal sektor i Finland
5.1 Kort bakgrunn
5.2 Tariffavtalestrukturen i dag
5.3 Lønnsdannelse
5.4 Fremtidsutsikter
5.5 Oppsummering

Kapittel 6 Sammenstilling av nordiske erfaringer
6.1 Tariffavtalestrukturen
6.2 Lønnsdannelsen

Kapittel 7 Strategiske valg for Norge

Kilder
Referanser