New books  På bredband rakt in i väggen

om stress och utbränning i arbetslivet

Sten Iwarson

Sävedalen, Säve, 2002, 120 s. ISBN 91-972689-6-8
Bogomtale fra forlaget.