New books  Strategizing

en kontextuell organisationsteori

Claus Nygaard og Lars Bengtsson

Lund, Studentlitteratur, 2002, 330 s. ISBN 91-44-02104-6
Bogomtale fra forlaget.

I denna bok introduceras läsaren till en rad nyare ekonomiska och kontextuella organisationsteorier och analysmodeller som alla behandlar fenomenet strategizing, dvs verksamhetens sätt att forma sin strategi i ett samspel med sin kontext. Med dessa teorier och modeller placerar boken sig ämnesmässigt mellan ekonomisk teori, organisationsteori, företagsekonomi och sociologi, i ett område som ofta kallas ekonomisk sociologi. I denna översättning från danska har även en del nyskrivet material tillkommit för att boken bättre ska passa en svensk läsekrets.

Boken vänder sig främst till studerande på högskolenivå inom ekonomi, sociologi och andra samhällsvetenskapliga discipliner. Med sina många teoretiska perspektiv, analysmodeller och empiriska exempel kan boken också med fördel användas som introduktion till organisationsteori i olika former av vidareutbildningar och utvecklingsprogram.