New books  "Till arbetsliv från psykiatrin"

en utvärdering av övergångsarbete som metod för att underlätta f d psykiatripatienters återgång till ett aktivt arbetsliv

Lena Persson

Lund, Socialhögskolan, Lunds universitet, 2002, 140 s. (Meddelanden från Socialhögskolan / Lunds universitet 2002:1)
Bogomtale fra forlaget.