New books



  



Utbrent

krevende jobber - gode liv?

Atle Roness og Stig Berge Matthiesen

Bergen, Fagbokforlaget, 2002, 416 s. ISBN 82-7674-745-0

Stadig flere mennesker møter veggen og blir utbrent eller
utladet.

Dette er den mest omfattende boka om utbrenthet som hittil
er utgitt på norsk. Norges fremste fagfolk har bidratt.
Samtidig som boka er grundig, er den også lett tilgjengelig med mange eksempler. Den spenner over alt fra faglige oversikter over hva begrepet utbrenthet omfatter, til refleksjon basert på terapeutisk erfaring. Hva den enkelte selv kan gjøre for å unngå å brenne seg ut, er også gitt plass i boka.

Åtte av temaene som tas opp i boka, er: kollisjonen mellom jobb og familie,
fysisk trening og utbrenthet, organisasjonskulturer som fremmer utbrenthet,
viktigheten av god ledelse, brutaliseringen som finner sted i arbeidslivet,
engasjement som motsetning til utbrenthet og forbindelsen mellom
personalkonflikter og utbrenthet.

"Utbrent. Krevende jobber - gode liv?" egner seg for alle som er interessert i å lære mer om utbrenthet. Boka kan hjelpe deg til å takle hverdagens jobbstress bedre. Målgruppen er arbeidstakere, ledere,
tillitsvalgte, HMS-personell og høyskolelærere. Boka egner seg også som pensum på universitet og høyskoler.

Atle Roness er overlege ved Psykiatrisk klinikk, Haukeland sykehus og professor i psykiatri ved Universitetet i Bergen. Han har spesialutdannelse innenfor psykoterapi og gruppeterapi.

Stig Berge Matthiesen er psykolog og førsteamanuensis i organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen. Han har i en årrekke forsket på tema som mobbing og harde personkonflikter, stress og utbrenthet i arbeidslivet.