New books  Unga arbetslösas ansikten

identitet och subjektivitet i det svenska och danska samhället

Verica Stojanovic

Lund, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2001, 247 s. ; (Lund dissertations in sociology 36) ISBN 91-7267-042-8
Bogomtale fra forlaget.

Studier om undomars arbetsmotivation och inställning till arbete fokuserar ofta på skolungdomar, vilket kan ge idealiserade bilder eftersom dessa ungdomar ännu inte försökt ta sig in på arbetsmarknaden. Verica Stojanovics avhandling fokuserar emellertid på "äldre" (20-29-åriga) svenska och danska ungdomar som varit arbetslösa i några månader eller mer och hunnit känna av hur det är att vara arbetslös.

Danmark har, till skillnad från Sverige, i mer än 20 år haft hög arbetslöshet (med undantag för de senaste sex åren), där ofta någon av de arbetslösa ungdomarnas föräldrar varit eller är arbetslösa. Stojanovic diskuterar hur detta förhållande har påverkat de unga arbetslösas situation, ungdomars förhållningssätt, arbetsmotivation och handlingsalternativ i Sverige och Danmark under åren 1992 till 1996.

Hon urskiljer 15 sociala typer av arbetslösa ungdomar : de rastlösa, de maktlösa, de flyttbenägna, de kontaktlösa, de ambivalenta, de värnpliktsfixerade, de traditionella , de sargade, de frustrerade, vardagsfilosoferna, de oberörda, äventyrarna, drömmarna, melankolikerna och livsnjutarna. Författaren sätter dessa grupper i relation till arbetsmarknadens krav och utvecklar härigenom ytterligare fyra grupper: de anpassade, de kvalificerade, de diskvalificerade och de icke-anpassade.

Med hjälp av modernitets- och senmodernitetsteorier diskuterar författaren samhällsutvecklingen och vad det innebär att vara ung och arbetslös idag. Hon betonar särskilt den sociala och etniska bakgrundens roll för vem som blir arbetslös och därmed marginaliseras.