New books  Arbetsliv och funktionshinder

Malena Sjöberg

Lund, Studentlitteratur, 2002, 245 s. ISBN 91-44-01767-7
Bogomtale fra forlaget.

Den här boken belyser två huvudfrågor: Vad betyder arbetsmarknadens och samhällets förändringar för funktionshindrade personers arbetsliv? Och vad gör staten i form av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, lagstiftning och andra riktade insatser?
Särskild uppmärksamhet ägnas åt synen på funktionshindrade i samhälle och arbetsliv.
Andra ämnen som tas upp är: arbetsmarknadspolitik i Sverige och i andra länder, arbetsrätt, arbetsmarknadsstöd, arbetsskador, empowerment, social ekonomi, företagens sociala ansvar, arbetsorganisation och arbetsledning, mångfald i arbetslivet samt Design for All.
Boken riktas till högskolan och utbildningar om arbetsmarknadspolitik, socialpolitik och handikappfrågor. Den är också av intresse för dem som ägnar sig åt handikappolitiska frågor eller som möter personer med funktionshinder i sitt arbete. Det gäller exempelvis företagens personalansvariga och dem som arbetar med utbildning, arbets- och studievägledning, rehabilitering och socialtjänst. Boken vänder sig även till läsare som intresserar sig för vår syn på arbete, villkoren i arbetslivet och arbetets organisering.