New books  Konflikter och oenighet på arbetsplatsen

Rolf-Petter Larsen

Lund, Studentlitteratur, 2002, 194 s. ISBN 91-44-02082-1
Bogomtale fra forlaget.

Inom arbetsliv, organisationsliv och i sociala sammanhang uppstår ofta mellanmänskliga konflikter, både på individ- och gruppnivå. Syftet med denna bok är i första hand praktiskt, nämligen att beskriva konfliktsituationer som ofta uppstår på en arbetsplats samt att visa på lösningar på dem. Boken vänder sig till ledare, personalansvariga, förtroendevalda och konsulter som dagligen kommer i kontakt med konfliktsituationer, samt till alla som studerar konfliktproblematik i arbetslivet.

Vad är konflikter? , 9

Kognitiva konflikter (oenighetskonflikter) , 14

Affektiva konflikter , 22

Omständigheter som ofta leder till konflikter , 29

Bakgrunden , 31

Den svåra kommunikationen , 32

Kontroll och makt , 33

Personlighetsfaktorer , 34

Fysiologiska och psykologiska omständigheter , 37

Metoder/effekter och taktiker i konflikter , 43

Maktbruk , 47

Hot , 50

Känslor , 51

Allianser och social press , 53

”Svåra” personer , 54

Att ge sig , 56

Chefer och konflikter , 59

När bör man gripa in? , 60

Det blinda ögat , 62

Förebyggande av konflikter , 65

Teambyggande och teamutveckling , 66

Utvecklingssamtal , 68

Grupputvecklingssamtal , 71

Svåra samtal , 73

Chefbytesseminarium , 74

Generellt om konfliktlösning , 77

Tredje person i konfliktlösningsarbetet , 83

Förutsättningar för att vara en bra konfliktlösare , 87

Personliga överväganden , 91

Tredje personens bidrag , 92

Några generella principer för konfliktarbete , 94

Konflikt- och problemlösningsseminarier , 101

Strategi och metoder , 104

Metoder för konflikt- och problemlösning , 109

Diagnostisering , 109

Administrativa åtgärder , 117

Kartläggning , 118

Spelregler , 120

Att klarlägga konfliktmönster med hjälp av metaforer , 122

Skulpturer och koreografi , 123

Polariseringsarbete: målet och vägen dit , 126

Användning av styrd fantasi: att se situationen utifrån , 128

Bygga broar , 132

Byta bilder , 135

Rollspel , 140

Talesmän , 145

Konsultgruppen , 147

Makron , 150

Konfliktlösning med hjälp av ett handlingsprogram , 151

Ingen förlorar-metoden , 159

Förhandlingsstrategier , 161

Konfliktkonferens , 176

Att avsluta fallet: förlåta och glömma , 178

Några enkla inlednings- och avslutningsövningar för seminarieformen , 182

Litteratur , 189