New books  Omställningsavtal

ett aktivare stöd till uppsagda. Betänkande

SOU

Stockholm, Fritzes offentliga publikationer, 2002, 346 s. (Statens offentliga utredningar (SOU) 2002:59) ISBN 91-38-21708-2
Bogomtale fra forlaget.

Trygghets- och omställningsavtal finns f.n. för privattjänstemän och statligt anställda, men saknas i stort på det privata LO-området och för kommuner och landsting. Här redovisas analyser och överläggningar med parterna på de avtalsområden som f.n. saknar omställningsavtal.

För den kommunala sektorn föreslås en modell där ett traditionellt omställningsavtal för rörlighet ut ur organisationen kan kombineras med avtal om intern rörlighet inom en kommun eller ett landsting. Anledningen är akuta rekryteringsbehov och svårigheter att behålla arbetskraften i sysselsättning inom denna sektor, snarare än varsel och uppsägningar.