New books  Nya arbetsmarknadsrelationer inom offentlig sektor

arbetsliv, ledarskap och personaldemokrati vid 120 arbetsplatser i offentlig och privat regi

Stefan Szucs

Göteborg, CEFOS, 2001, 166 s., 45 ref. ; (CEFOS rapport 18)
Bogomtale fra forlaget.

När en allt större del av den offentliga sektorns verksamheter drivs i både offentlig och privat regi framtonar frågan om hur dessa nya arbetsmarknadsrelationer påverkar arbetsliv, ledning och demokrati som allt mer central: Vilka är skillnaderna mellan offentligt och privat anställd personal, och vilka är relationerna mellan anställda, arbetsgivare samt offentlig ledning eller beställare? Undersökningen utgör en första presentation av resultaten från två enkätstudier i ett pågående projekt. Materialet omfattar personal i 40 kommuner, anställda vid 120 arbetsplatser inom alla typer av traditionell kommunal verksamhet, men som drivs offentlig eller privat regi. En andra enkätundersökning omfattar politiker och tjänstemännen i kommunledningen för dessa kommuner.

Resultaten visar att de nya arbetsmarknadsrelationerna inte är utan betydelse, men att bl.a. arbetsplatsens unika karaktär och vilken kommun man arbetar i, ger betydligt bättre förklaringskraft. Inte desto mindre visas att offentligt anställd personal inte bara har mindre betalt, de upplever också en hårdare belastning, sämre socialt stöd, större oro, men också större autonomi och innovativ förmåga i arbetet. Till de mer bekymmersamma skillnaderna mellan offentligt och privat hör dessutom personalens bedömningar av ledarskap och personaldemokrati, där resultaten långt ifrån alltid utfaller till den offentliga förvaltningens fördel. Resultaten kommer att ligga till grund för fortsatta och fördjupade studier i projektet, som är finansierat av Rådet för Arbetslivsforskning.

Stefan Szücs är fil dr i statsvetenskap, och verksam vid CEFOS, Göteborgs universitet.