New books  Riv ålderstrappan!

Livslopp i förändring : diskussionsbetänkande

SOU

Stockholm, Fritzes offentliga publikationer, 2002, 418 s. (Statens offentliga utredningar (SOU) 2002:29) ISBN 91-38-21650-7

Om 30 år är var fjärde invånare i Sverige över 65 år! Här diskuteras de framtidsproblem som redan nu har blivit märkbara: hur ska samhället med allt färre yngre klara av att ta hand om allt fler äldre?

Senior 2005-kommittén bjuder in till en bred diskussion om möjliga vägval. Utgångspunkten är de mål som fastställts enligt den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken: prop. 1997/98:113