New books  Pædagogisk Ledelse

– i mange refleksionsmønstre

Grethe Andersen

DFH-Forlag 2002 302 s. ISBN 8773925942
Bogomtale fra forlaget.

Pædagogisk ledelse er det centrale i udvikling af skoler og institutioner i retning af lærende organisationer. Hensigten med denne bog er at vise, hvordan teorierne giver mening, folde teorierne og kompleksiteten ud og sætte teorier, synspunkter og erfaringer over for hinanden som ligheder og modsætninger på mulighedernes vej. Bogen henvender sig til pædagogiske ledere i skoler og institutioner, lærere og pædagoger, skolebestyrelser og politikere samt specifikt studerende på PD-uddannelserne.

Vi har som ledere brug for overblik for at kunne skabe sammenhæng og mening. En forudsætning for god forvaltnings-, skole- og institutionsledelse er, at vi har en indsigt og viden om teorier om ledelse. Bogen "Pædagogisk ledelse i mange refleksionsmønstre" folder teorierne ud og skærper nysgerrigheden efter yderligere fordybelse. Samtidig er bogen krydret med mange praksisbeskrivelser, hvor teorierne anvendes til at se så mange perspektiver som muligt. Som ledere skal vi kunne noget mere end vore medarbejdere. Det giver os sikkerheden, der gør at vi formår at agere i og med mange dilemmaer og paradokser. Sikkerhed giver overskud til at prøve nye veje, risikere og lade andre gøre det samme.

Ledelse er til tider svært til andre tider går det som en leg. Vi skal formå at skabe vilkår for den gode dialog og de gode demokratiske processer samtidig med at vi intuitivt skal fornemme hvornår det er timing for at skære igennem og træffe beslutningerne. Jo bedre rustet vi er til ledelse, jo mere viden og indsigt - jo større legitimitet og respekt. Forfatteren er skoleleder på Vester Mariendal skole i Aalborg. En stor og kompleks organisation med 135 medarbejdere: 65 lærer og 70 (pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, støttemedhjælpere (pmfere), rengøringsassistenter, håndværker, teknisk servicemedarbejder og sekretariat) - heraf 11 ledere, og ikke mindst 500 børn (heraf 60 fysisk handicappede med specifikke indlæringsvanskeligheder) og deres forældre.