New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

En lærende sikkerhedsorganisation

Hans Hvenegaard, Pernille Bottrup, Peter Hasle, Per Langaa Jensen og Ole Broberg

Arbejdstilsynet 2002 157 s.
Bogomtale fra forlaget.

Kan erfaringerne fra organisationsudvikling i den lærende organisation overføres til virk­som­hedens sikker­heds­organisation? Nyt forskningsprojekt viser, at det i høj grad er muligt at berige sikkerhedsorganisationen ved at sætte øget fokus på læring. Men projektet viser også, at der ikke er nogen hurtige genveje til en lærende sikkerheds­organisation.

Center for Alternativ Samfundsforskning (CASA) har i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Kubix udført et aktionsforskningsprojekt med netværksbaserede del­pro­jekter på 11 virksomheder. Formålet med projektet er at bidrage til udviklingen af sikkerhedsorganisationen og det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Projektet viser, at det i høj grad er muligt at berige sikkerhedsorganisationen med et øget fokus på læring, men at der ikke er nogen nemme genveje til en lærende sikker­hedsorgani­sation. Der skal lange træk til, og de involverede personer skal arbejde på flere fron­ter sam­tidig. Centrale elementer i dette arbejde er igangsætning af forandringer, vigtigheden af an­ledninger til forandringer, rum for refleksion og eftertanke, det praktiske samarbejde samt den politiske virkelighed på virksomheden.

Projektets baggrund er de senere års øgede fokus på virksomhedernes egen indsats i forhold til arbejdsmiljøet. Samtidig er der som bekendt indført pligt til, at virksomhederne skal udar­bejde arbejdspladsvurderinger. Det er desuden karakteristisk, at mange virksomheder, der tidligere mest fokuserede på de traditionelle arbejdsmiljøproblemer, nu beskæftiger sig med fx psykisk arbejdsmiljø.

For at sikre, at sikkerhedsorganisationen er klædt på til de nye opgaver, er det vigtigt, at sikkerhedsorganisationen udvikler sig, så den kan tackle de nye emner i arbejdsmiljøarbejdet.

Resultaterne af projektet præsenteres i en pjece og en forskningsrapport.

Pjecen – ”En lærende sikkerhedsorganisation” – kan bestilles hos Arbejdstilsynet på adressen atsalg@arbejdstilsynet.dk, mens rapporten – ”En lærende sikkerhedsor­ganisation” – kan bestilles hos CASA