New books  Den risikable fleksibilitet

På vej mod et »nyt« arbejdsmiljø

Hans Jørgen Limborg

Frydenlund 2002 354 s. ISBN 87-7887-122-0

Giver udvikling af de menneskelige ressourcer i arbejdslivet beder levevilkår? Er større indflydelse i arbejdet og et generelt udviklende arbejde vejen til et bedre arbejdsliv? Disse spørgsmål bliver undersøgt i SARA-projektet, der står for Sociale og velfærdsmæssige konsekvenser Af udvikling af de menneskelige Ressourcer i Arbejdet.

I ´Den risikable fleksibilitet´ undersøges det hvad »dette nye arbejdsliv« betyder for arbejdsmiljøet - for belastninger i arbejdet og for mulighederne for at forebygge nedslidning og sygdom.

Bogen beskriver 3-årige omfattende udviklingsprojekter i tre virksomheder - et socialcenter, en fødevarevirksomhed og et ferskvarelager. Undersøgelsen viser klart, at øget fleksibilitet og udvikling af de menneskelige ressourcer ikke nødvendigvis fører til forbedringer i arbejdsmiljøet, men tværtimod er bundet med en række risici. Udviklingsprojekterne har en række konsekvenser, der på samme tid af nogle opleves personligt udviklende, men for andre er forbundet med store psykosociale belastninger.

I bogen diskuteres vilkårene og muligheder for en arbejdsmiljøindsats i en periode, hvor arbejdslivet gøres fleksibelt, hvor medarbejderne involveres i en periode, hvor arbejdsmiljøreguleringen gøres virksomhedsorienteret. Bogen giver indblik i hvordan risici i arbejdsmiljøet opfattes under de nye forhold, og bogen leverer skyts til udvikling af en arbejdsmiljøindsats, der tager højde for de nye forhold. I den afsluttende perspektivering beskrives en række af de balancer i arbejdslivet, der skal afstemmes for, at den enkelte medarbejder ikke mister fodfæstet.

Hans Jørgen Limborg er uddannet på Tek Sam uddannelsen på RUC og har en baggrund som arbejdshygiejniker og arbejdsmiljøplanlægger i BST-systemet. Siden 1994 har han i CASA udført konsulentarbejde og forskning inden for det »nye« arbejdsliv og psykosocialt arbejdsmiljø.