New books  Organisationsteoriens klassikere

Fra Taylor og Weber til Simon og Drucker

Jørgen Frode Bakka og Egil Fivelsdal

Handelshøjskolens Forlag, 2002 265 s. ISBN 87-629-0202-4
Bogomtale fra forlaget.

Bogen er en antologi over klassiske tekster inden for organisations- og ledelsesteori. Forfatterne har udvalgt 15 af de mest anerkendte tekster, som alle er oversat til dansk, en del af dem er nyoversatte. Bogen indledes med en oversigtsartikel, som dækker udviklingen i perioden 1900 til 1970.

Klassikerne er milepæle i organisationsteoriens turbulente historie. De viser os fagets konflikter og gennembrud, effektivitetens mange problemer, bureaukratiets lange skygge, betydningen af ledelse og lederuddannelse. Organisationsteoriens klassikere er nøglen til en vigtig kulturel kapital.

I bogens indledende kapitel tegnes hovedlinierne i organisationsteoriens korte historie med en grovmasket opdeling i perioder. Udgangspunktet er Scientific Management og Den Admininistrative skole, som omfatter Taylor, Fayol og Weber. Herefter følger Human Relations og Socialpsykologiens gennembrud med hovedvægen på Hawthorne projektet og de heraf afledte diskussioner. Dernæst belyses hovedlinierne for perioden 1945-1970 med en underopdeling i: psykologi, sociologi og management.

Der afsluttes med skitsering af den senere udvikling fra 1970 til 2000, hvor billedet er mere diffust end i den foregående periode. Følgende fremhæves som vigtige træk: Videnskabsteori og organisationsforskningen, organisation - strategi og omverden, magtstrukturer, forandringsforskning, ledelse og management, organisationskultur samt faglig pluralisme.

For hver af de valgte tekster er der en kortere indledning, som giver forfatterens baggrund samt de vigtigste pointer i den pågældende forfatters bidrag. Der er udførlige litteraturreferencer for hver tekst samt en større litteraturoversigt sidst i bogen.

Indhold: Organisationsteoriens korte historie ; Frederick W. Taylor ; Max Weber ; Henri Fayol ; Elton Mayo ; Chester I. Barnard ; Kurt Levin ; Herbert A. Simon ; Richard M. Cyert & James G. March ; Philip Selznick ; James D. Thompson ; Tom Burns; John R.P. French, Jr. og Bertram Raven ; Rensis Likert ; Warren G. Bennis ; Peter F. Drucker .