New books  Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet

Henrik Holt Larsen og Connie Svabo

DJØFs forlag 2002 400 s. ISBN 87-574-0719-3
Bogomtale fra forlaget.

Personlig og faglig udvikling i jobsammenhæng er temaet for denne bog. Omdrejningspunktet er læring og kompetenceudvikling set både i et medarbejder og et organisattionsperspektiv. Bogen fortæller, hvordan det kan håndteres og beskriver en række cases.

Jobbet og det organisatoriske liv rummer meget store læringspotentialer. En udviklingstendens, der er mere markant i disse år, og som bevirker at fokus i større grad flytter fra kurser til kompetenceudvikling i forbindelse med selve jobbet. Denne udvikling overflødiggør ikke de mere formaliserede uddannelses- og kursusforløb, men giver nye muligheder for målrettet og relevant udvikling, såvel fagligt som personligt.

Bogen tegner i første del det teoretiske billede af aktuel forskning indenfor læring på jobbet. I anden del debateres mere personlige erfaringer og holdninger til emnet. Tredje del præsenterer en række cases, hvor virksomheder har eksperimenteret med læring på jobbet. Sidste del er en praktisk samling af værktøjer, der giver inspiration til at gå i gang med jobrelateret kompetenceudvikling i egen organisation.

Indhold:

Forord

Om forfatterne

Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet

Læring på arbejdspladsen - den lærende i centrum

Videnstilegnelse, deltagelse i praksis og amerikansk pragmatisme - læringsteorier om organisatorisk læring og den lærende organisation

Communities of Practice - kompetenceudvikling i praksisfælleskaber

Handling, refleksion og læring

Læring og kompetenceudvikling i projekter - erfaringer fra uddannelser og virksomheder

Videndeling i netværk: Tråde ud i verden - fabuleren over udvikling af kompetence gennem netværk

Fejl som drivkraft for kompetenceudvikling

Fra styring af viden til skabelse af viden - opbygning af daglige praksisser, der skaber den »nødvendige« viden

Hvad er kompetenceudvikling? - hvordan gør man, og hvornår går det over?

Ekstern uddannelse eller arbejdspladslæring? - et reflekteret både-og

Lederudvikling iagttaget gennem kernekompetencer

Når det nytter noget! - strategisk kompetenceudvikling eller faglig begejstring?

Nabotræning i Told Skat - kompetenceudvikling i praksis

Lederudvikling gennem jobbytte - erfaringer med anderledes erfaringer

Projekter skubber til læring - projektarbejde i et skoleudbygningsprojekt i Gentofte Kommune

Kunst og klarhed - i arbejdslivets kompleksitet

23 lederes fortællinger om deres karriere

Metoder til at fremme læring på jobbet