New books  Tillidsrepræsentanten og Det rummelige Arbejdsmarked

Evaluering af projekt: Tillidsmanden som personalekonsulent på Det rummelige Arbejdsmarked

Ove Mølvadgaard, Jens Lind og Kjeld Nielsen

LEO-gruppen, Aalborg Universitet, 2002. 138 s. ISBN 87-90384-18-0
Bogomtale fra forlaget.

Rapporten er resultatet af en undersøgelse af et projekt, som LO Aalborg tog initiativ til i 1999. Projektets mål var at styrke udbredelsen af Det rummelige Arbejdsmarked (DRAM) i de nordjyske virksomheder.

Projektets ide var, at virksomhedernes tillidsrepræsentanter gennem et kursus skulle uddannes til konkret at udvikle ideen om Det rummelige Arbejdsmarked "nedefra" i virksomhederne. Derigennem skulle det styrke virksomhedernes sociale ansvar, med det mål at mindske udstødningen af arbejdskraft og styrke integrationen af ikke-beskæftigede, der havde vanskeligt ved at sælge deres arbejdskraft. Denne rapport er en evaluering af projektets første 2 år.